Rekrutacja 2022/2023

14 lutego 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych publicznych form  wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Krosno  Odrzańskie na rok szkolny 2022/2023.