Jesteś tutaj: Start / O przedszkolu

O przedszkolu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

"Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą.

Im więcej zabawy tym więcej nauki"

Glenn Doman

 

HISTORIA

Przedszkole nr 2 powstało w 1993 roku i działało pod tym adresem do 30 czerwca 2015 roku. Od września 2015 r. zaczęliśmy naszą działalność pod adresami tymczasowymi przy ul. Piastów 6d w Przedszkolu nr 3 oraz przy ul. Chrobrego 33 w Przedszkolu nr 4. Liczba oddziałów zmieniała się na przestrzeni naszych dziejów, nawet do 9 bo był też czas, kiedy mieliśmy nadzór nad oddziałami zamiejscowymi w Strumiennie, Czarnowie i Radnicy Szklarce.

3 WRZEŚNIA 2018 ROKU  NASZE PRZEDSZKOLE  ROZPOCZĘŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ POD NOWYM ADRESEM PRZY UL. PIASTÓW 2!!! A OD 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU NOSIMY IMIĘ ZŁOTEJ RYBKI.

Obecnie dzieci uczęszczają do pięciu grup przedszkolnych ( 124 miejsca). Bezpośredni nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje Burmistrz Miasta w Krośnie Odrzańskim. Nadzór pedagogiczny pełni Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Nasze przedszkole, zgodnie z opracowaną misją, jest miejscem, w którym :

* ciekawe zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wspomagają pełen rozwój osobowości dzieci, oferujemy zajęcia dodatkowe : zajęcia rytmiczne, katecheza, język angielski, oraz zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i gimnastykę korekcyjną; dzieci uczestniczą także w comiesięcznych koncertach Lubuskiego Biura Koncertowego. Mamy możliwość także organizacji innych zajęć np. z  dogoterapii, przedszkolaki legolaki, tańców - na zapisy, i odpłatnie

* respektujemy zasady współpracy i partnerstwa wszystkich podmiotów edukacji przedszkolnej ( dzieci, rodziców, pracowników ), w przedszkolu funkcjonuje wewnątrzprzedszkolny regulamin regulujący prawa i obowiązki powyższych podmiotów, 

* współdziałamy ze społecznością lokalną poprzez współpracę z :

- przedszkolami - wspólne konkursy, wymiana kulturalna,

- szkołami podstawowymi - udział dzieci w lekcjach, wymiana kulturalna,

- szkołą muzyczną - udział dzieci w koncertach uczniów,

- krośnieńskimi zakładami pracy i instytucjami - policja, straż pożarna,straż miejska,straż graniczna, poradnia psychologiczno - pedagogiczna, mediateka, nadleśnictwo i in.,

- PCK - udział dzieci w konkursach rysunkowych i proponowanych programach,

- rodzicami : wspólna  organizacja Dnia Babci i Dziadka, Balu karnawałowego dla dzieci i dla rodziców, spotkania dzieci z Mikołajem, festynu rodzinnego, pożegnania sześciolatków, występów dzieci w przedszkolu i na forum miasta, zapraszamy rodziców na zajęcia otwarte oraz do  poprowadzenia zajęć z dziećmi - poznawanie zawodów rodziców, czytanie na dywanie ;  w przedszkolu działa aktywnie Rada Rodziców, o wielkości dobrowolnej składki na działalność Rady decyduje ogół rodziców na pierwszym zebraniu we wrześniu; raz w miesiącu oferujemy otwarte poniedziałki - to czas aby porozmawiać o dziecku, jego sukcesach i  o tym jak wspólnie mu pomóc w  ewentualnych problemach,

* promujemy wartości ekologiczne, zdrowie i bezpieczeństwo -  przedszkolaki uczestniczymy w ogólnopolskich programach:Kubusiowi Przyjaciele Natury,Akademia Aquafresh,  zbiórce baterii REBA, Czyste powietrze wokół nas- program promowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także Bezpieczna zerówka -program realizowany przez Policję, wspierany przez Straż Miejską, dzieci uczą się bezpiecznych zachowań w kontaktach z psem oraz udzielania pierwszej pomocy,

* proces wychowawczy wspieramy na systemie wartości uniwersalnych , wspieramy rodzinę w procesie wychowawczym zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i założeniami opracowanego przez nas programu profilaktyki zachowań problemowych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie