Jesteś tutaj: Start / Odpłatność

Odpłatność

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KONTO DO WPŁAT ZA PRZEDSZKOLE:

BANK ZACHODNI WBK: 48 1090 1551 0000 0001 1325 4015   -     ( na to konto wpłacamy wyłącznie opłatę za żywienie i opłatę za pobyt dziecka powyżej podstawy programowej w przedszkolu)

O wysokości opłaty za przedszkole będziecie Państwo powiadamiani pisemnym naliczeniem do 5 dni następnego miesiąca.

*DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA WYNOSI

*OPŁATA ZA GODZINĘ POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU, POWYŻEJ 5-CIOGODZINNEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ, OD WRZEŚNIA 2013 ROKU WYNOSI 1 ZŁ ZA KAŻDĄ DODATKOWĄ GODZINĘ POWYŻEJ PODSTAWY.

***************************************************************************************************************************************

PODSTAWY PRAWNE DOKONYWANYCH NALICZEŃ:

* Z DNIEM 1 STYCZNIA 2017 R. Z OPŁATY ZA POBYT ZWOLNIONE ZOSTAŁY DZIECI SZEŚCIOLETNIE - na mocy ustawy ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985).

* SPRAWY OPŁAT W PRZEDSZKOLU REGULUJE UCHWAŁA NR XXXII/258/17 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Z 17 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE. TREŚĆ UCHWAŁY:   http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/8536_XLVII_390_18_Oplata_za_przedszkole.pdf

* oraz uchwała  nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w innych publicznych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.

zmiana treści uchwały: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/10115_VII_51_19.pdf

* a także Regulamin rozliczania opłat za wyżywienie i wychowanie przedszkolne ( do pobrania w pliku u dołu strony)