Aktualności związane z COVID-19

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Drodzy Rodzice!

 1 września 2021r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Do placówki mogły wrócić wszystkie przedszkolaki, jednak nadal obowiązują nas obostrzenia związane z pandemią. Bardzo proszę zapoznać się z nowymi procedurami obowiązującymi w Przedszkolu nr 2 im. Złotej Rybki.

 

Procedury opracowano na podstawie :

          * art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.  1148 ze  zm.),

          * Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla    przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania  przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  - IV aktualizacja, wydane na  podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o  Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 , 567 i 1337)

          * Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada  2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)- V aktualizacja

          * wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1   września 2021 r. przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym (Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.)

 

dyrektor Ewa Sierszyńska

Pliki do pobrania